Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Alerta nereguliOrice persoana implicata în implementarea si monitorizarea Programelor PHARE / Programului Operational Regional / Programelor de Cooperare Teritoriala Internationala poate trimite alerte în ceea ce priveste neregulile la adresa de e-mail: sesizari.proiecte@mdrl.ro.

Alertele privind neregulile pot fi transmise anonim sau sub semnatura, caz în care va fi pastrata confidentialitatea în ceea ce priveste identitatea expeditorului, iar acesta nu va avea nici o implicare în procesul de investigare a neregulii.

Cazurile de nereguli vor fi analizate si investigate de catre serviciile Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, iar decizia va fi transmisa în concordanta cu procedurile interne ale MDRT si cu legea româna în vigoare.

În cazul în care sesizarea nu a fost rezolvata de catre MDRT în termenul stabilit, alerta privind neregula constatata poate fi transmisa direct Responsabilului National cu Autorizarea Finantarii, la adresele de e-mail indicate ca puncte de contact: nao@mfinante.ro; naoinfo@mfinante.ro.

 

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=4354