Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Planificare strategicaPREZENTARE GENERALÃ

Planificarea strategicã se utilizeazã la nivelul administratiei din România pentru a reuni într-un singur cadru de management aspecte legate de planificarea organizationalã, stabilirea prioritãtilor, planificarea politicilor publice si elaborarea bugetului.  Procesul de planificare strategicã se realizeazã în baza  HG nr.1807/2006 pentru aprobarea Componentei de Management si HG nr.158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetarã.

Sistemul de planificare strategicã este introdus la nivel institutional prin intermediul a douã componente, respectiv:

Pentru a asigura aplicabilitatea prevederilor legale privind planul strategic institutional,  la nivelul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei functioneazã atât Grupul de Management, compus din personalul cu functii de conducere, cât si Subgrupurile Tehnice de Management constituite din persoanele desemnate la nivelul fiecãrei directii, de cãtre Grupul de Management.

De asemenea, Unitatea de Politici Publice (UPP) oferã suport metodologic pentru implementarea planului strategic institutional. În acest sens, UPP:

Grupul de Management are ca principale atributii adoptarea Planului de actiune pentru elaborarea PSI, identificarea si adoptarea directiilor de activitate, adoptarea prioritãtilor pe termen mediu. Totodatã, Grupul de Management rãspunde de implementarea si actualizarea Planului strategic al MDRL.
 
Subgrupurile Tehnice de Management reprezintã principala sursã administrativã a Grupului de Management pentru elaborarea si implementarea Planului strategic institutional. Acestea sunt organizate pe 4 directii de activitate aferente PSI: „Dezvoltare regionalã”, „Dezvoltare si cooperare teritorialã”, „Lucrãri publice, locuinte si constructii”, „Asigurarea cadrului necesar functionãrii MDRL”.

Contact:
CALIN Monica – Manager Public, coordonator, Unitatea de Politici Publice
Tel. birou:  (+ 4 )0372 111 567            
Fax: (+ 4) 0372 111 633        
Email: politici.publice@mdrl.ro

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1447