Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Politici publicePREZENTARE GENERALÃ

Politicile publice reprezintã o serie de activitãti desfãsurate de administratia publicã centralã de specialitate, având ca scop principal solutionarea problemelor de politici publice identificate. Documentele de politici publice sunt: planul, strategia si propunerea de politicã publicã.
 
Prin elaborarea si implementarea politicilor publice se urmãreste ca acestea sã reprezinte un instrument util pentru administratia publicã de la nivel central, care sã evite reglementarea excesivã într-un anumit domeniu si astfel sã simplifice regulile pe care cetãteanul trebuie sã le respecte în contactele sale cu autoritãtile publice.
 

Unitatea de Politici Publice (UPP) are atributii în domeniul elaborãrii, monitorizãrii si evaluãrii politicilor publice, conform Hotãrârii Guvernului nr.775/2005  pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central. Totodatã, Unitatea de Politici Publice asigurã secretariatul Comisiei de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologicã a dezvoltãrii sistemului de control managerial al MDRL

Atributiile principale ale UPP în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei:

Conform legislatiei în vigoare, la nivelul Ministerului Dezvoltãrii  Regionale si Locuintei s-a constituit Grupul de lucru pentru elaborarea documentelor de politici publice. Acesta este format din maxim trei reprezentanti ai directiei de specialitate, doi reprezentanti ai Unitãtii de Politici Publice si un reprezentant al Directiei Generale Juridice.

Contact:
CALIN Monica – Manager Public, coordonator, Unitatea de Politici Publice
Tel. birou:  (+ 4 )0372 111 567
Fax: (+ 4) 0372 111 633
Email: politici.publice@mdrl.ro
Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1438