Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Comisia de Dialog SocialComisia de Dialog Social a MDRL

Comisia de dialog social din cadrul MDRL se intruneste potrivit Hotarârii de Guvern nr. 369/2009 în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si si Locuintei. Comisia reuneste confederatii sindicale si patronale reprezentative la nivel national, precum si reprezentanti ai ministerului.

Rolul Comisiei de Dialog Social
Reuniunile CDS au un caracter consultativ si vizeaza asigurarea unor relatii de parteneriat social – administratie, patronate, sindicate – care sa permita o informare reciproca permanenta asupra problemelor care tin de domeniile aflate in responsabilitatea MDRL. De asemenea, partenerii sociali sunt consultati cu privire la initiativele legislative sau de alta natura, cu caracter economico-social. 

Componenta Comisiei de Dialog Social
Din cadrul CDS fac parte reprezentanti ai MDRL, alaturi de reprezentanti ai patronatelor, numiti de confederatiile patronale reprezentative la nivel national si reprezentanti ai sindicatelor, numiti de confederatiile sindicale reprezentative la nivel national. Reprezentantii MDRL sunt desemnati sa participe la aceste reuniuni ale CDS in functie de subiectul abordat. De regula, din partea sindicatelor si a patronatelor sunt mandatate douã personae (un titular si un supleant) care sa participe la intâlnirile CDS. 

Confederatiile reprezentative la nivel national care participa la CDS MDRL sunt:


Confederatiile patronale care participa la CDS sunt:


Presedintele CDS este domnul secretar de stat Ioan Andreica.
 
Contact:
Tel. 037.211.1661/1597
Fax: 037.211.1498
e-mail: carmen.dumitriu@mdrl.ro 
alexandru.barbieru@mdrl.ro 
elena.mihaila@mdrl.ro

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1173