Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin ANL


PROGRAMUL DE CONSTRUCTII LOCUINTE PENTRU TINERI, DESTINATE ÎNCHIRIERIICadru legislativ:


Scop
: Construirea de locuinte cu chirie, destinate tinerilor cãrora sursele de venit nu le permit achizitionarea unei locuinte în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei si asigurarea stabilitãtii tinerilor specialisti, prin crearea unor conditii de locuit convenabile.

Obiective: Continuarea lucrãrilor de executie la obiectivele de investitii începute în anii anteriori si promovarea de obiective noi, si începerea lucrãrilor de executie.

Caracteristicile de derulare a programului


Autoritatea de implementare: Ministerul Dezvoltãri Regionale si Turismului, prin Agentia Nationalã pentru Locuinte.

Beneficiari: Directi: autoritãtile publice local si indirecti: tineri în vârstã de pânã la 35 de ani la data depunerii cererii si sa poata primi repartitie pentru locuinta în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste, conform prevederilor legale în vigoare.

Surse de finantare:


Persoana de contact:
Zamfiroiu Florin, Consilier
E-mail: florin.zamfiroiu@mdrt.ro

(actualizat: 22-04-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1102