Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Prezentare general„ a domeniuluiPREZENTAREA CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE TERITORIALA

Dezvoltarea teritorialã este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente fizice: infrastructurã, peisaj, orase, dar si structura teritorialã si distributia geograficã a populatiei si activitãtilor umane). Dezvoltarea teritorialã este un concept comprehensiv folosit, de asemenea, ca obiectiv al politicilor publice: nu se urmãreste numai cresterea economicã în regiunile respective, ci si durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu si culturale. În actualul context european caracterizat de rate de crestere scãzute si dezechilibre regionale accentuate, dezvoltarea teritorialã a devenit o prioritate generalã în vederea îmbunãtãtirii serviciilor si gradului de ocupare si în vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale.

La nivelul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, atributiile în domeniile amenajãrii teritoriul, urbanismului si habitatului revin Directiei Generale Dezvoltare Teritorialã. Activitãtile derulate urmãresc dezvoltarea durabilã, echilibratã a teritoriului national, întãrirea coeziunii economice, sociale si teritoriale, cresterea policentricã echilibratã a asezãrilor umane, protejarea si promovarea patrimoniului national, precum si cresterea calitãtii locuirii în cadrul asezãrilor umane.

O serie de termeni si expresii din domeniul dezvoltãrii teritoriale sunt explicati în ­glosarele urmãtoare:

Contacte

Institutiile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea MDRL

Asociatii profesionale cu care MDRL colaboreaza in domeniul dezvoltarii urbane

(actualizat: 18-08-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1050