Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Prezentare generalaTransparenta decizionala

Transparenta contribuie la consolidarea principiilor democratiei si la respectarea drepturilor fundamentale, asa cum sunt definite în articolul 6 al Tratatului UE si în Carta drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.

Transparenta urmareste asigurarea unui acces mai larg al cetatenilor la informatiile si documentele aflate in posesia institutiilor statului, participarea cetatenilor la procesul decizional si asigurarea legitimitatii, eficacitatii si responsabilitatii administratiei fata de cetatean.

Conceptul de transparenta a procesului decizional derulat in institutii se refera la asigurarea accesului cetatenilor la documentele aflate in gestiunea institutiilor statului precum si la consultarea cetatenilor cu privire la adoptarea unor reglementari.

Concret, transparenta implica:


Tratatul instituind Uniunea Europeanã consacrã notiunea de transparenta in primul sãu articol, alineatul doi, care stabileste ca deciziile se iau într-o maniera cat se poate de deschisa si mai aproape de cetatean.

Articolul 255 din Tratat, introdus în anul 1997, asigura oricarui cetatean din Uniune si oricarei personalitati fizice sau juridice rezidente sau care detine un birou înregistrat într-un Stat Membru, dreptul de acces la documentele Parlamentului European, Consiliului si Comisiei.

Regulamentul din 30 mai 2001 implementeaza dreptul de acces la documentele emise de cele trei institutii. stipuland doar douã exceptii: cazurile în care accesul este automat refuzat, pentru a asigura securitatea publicã, apãrarea, relatiile internationale s.a. si cele în care se refuzã accesul cu scopul asigurarii protectiei intereselor comerciale ale individului - dacã nu exista un interes public pentru comunicarea informatiilor.

Proiectul constituþional în curs de ratificare si revizuire extinde principiul accesului la documentele emise de toate institutiile, organismele, birourile si agentiile UE.

In Romania, asigurarea transparentei institutionale este reglementata de Legea nr. 52/2003, care cuprinde prevederile legislatiei europene.

La nivelul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, transparenta este asigurata de Directia Relatii cu Parlamentul si Dialog Social, care menþine relatia cu Parlamentul, initiaza si organizeaza consultari cu societatea civilã (sindicate, patronate, organizatii neguvernamentale) si asigura transparenta la nivelul institutiei in procesul decizional.

Pentru a oferi cetatenilor posibilitatea de a participa activ la elaborarea reglementarilor, Directia Relatia cu Parlamentul si Dialog Social organizeaza acþiuni pentru informarea si consultarea cetatenilor si a societatii civile asupra problemelor de interes public ce urmeaza sa fie dezbatute si asupra proiectelor de acte normative.

Contact:

Directia Relatia cu Parlamentul si Dialog Social
Carmen Dumitriu, Director
Tel. 0372.111.510
carmen.dumitriu@mdrl.ro

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1045