Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programe de infrastructuraPrezentarea programelor de infrastructurã derulate de
Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului

Investitii in infrastructura
Programele de infrastructurã care se deruleazã în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei sunt o dovadã a liniei de dezvoltare a tãrii noastre, o preocupare a Guvernului pentru atingerea conditiilor de locuire conform cerintelor europene la noi în tarã, dar care, din lipsa surselor de finantare, nu au putut sã se dezvolte in ritmul cerut de necesitãtile reale ale locuitorilor.

În principal, aceste programe vizeazã alimentarea cu apã a satelor în sistem centralizat, constructia de sisteme de canalizare si epurare a apei,  tratarea apelor uzate, crearea, modernizarea, dupã caz, de platforme pentru deseuri, îmbunãtãtirea drumurilor rutiere de acces prin pietruire, reabilitare, asfaltare, construirea, extinderea sau modernizarea de poduri, podete sau punti pietonale si dezvoltarea unor baze sportive.

În cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei se deruleazã o serie de programe de infrastructura prezentate in subsectiunile de mai jos.

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1035