Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Programe de constructii de locuintePrezentarea programelor de constructii de locuinte derulate de ministerul dezvoltarii regionale si Turismului

Strategia Guvernului în domeniul constructiei de locuinte urmãreste îmbunãtãtirea conditiilor de viatã, prin asigurarea accesului la o locuintã decentã a cetãtenilor României, prin dezvoltarea programelor de constructii locuinte sociale sau a celor care au caracter social, în vederea ajutorãrii categoriilor de persoane cu venituri modeste, în special a tinerilor, în acest mod realizându-se stabilitatea tinerilor specialisti.

Se are în vedere si necesitatea asigurãrii de locuinte pentru chiriasii evacuati din casele nationalizate. Pe baza unei metodologii proprii, a fost avansatã o propunere de definitie a vulnerabilitãtii din punct de vedere al locuirii, care urmeazã sã capete aspect legal, precum si o aplicatie informaticã de evidentã si raportare a situatiei persoanelor fãrã adãpost, în vederea fundamentãrii programelor de locuinte sociale.

Programele Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei în acest domeniu sunt prezentate in subsectiunile de mai jos.

(actualizat: 20-04-2010)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1033