Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Urbanism, Dezvoltare locala si Habitat



DEZVOLTARE LOCALA SI URBANISM - PREZENTAREA DOMENIULUI

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitãtilor, prin elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. Activitatea de urbanism cuprinde toate localitãtile tãrii, organizate în retea, pe baza ierarhizãrii si distributiei echilibrate a acestora în teritoriu. Urbanismul urmãreste stabilirea directiilor dezvoltãrii spatiale a localitãtilor urbane si rurale, în acord cu potentialul acestora si cu aspiratiile locuitorilor.

Activitatea de urbanism în România se desfãsoarã în principal pe baza Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificãrile si completãrile ulterioare, a HG 525/1995 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicatã si a Codului Civil.

Atributiile administratiei centrale în domeniul urbanismului
Activitatea în domeniu la nivel national este coordonatã de cãtre Guvern, care stabileste în raport cu continutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale. Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajãrii teritoriului si al urbanismului, având în aceastã calitate urmãtoarele atributii principale:


Atributiile administratiei publice judetene în domeniul urbanismului
Consiliul judetean
 are urmatoarele atributii in acest domeniu:


Atributiile administratiei publice locale în domeniul urbanismului
Consiliul local
are urmatoarele atributii in acest domeniu:


(actualizat: 03-09-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1029