Guvernul României - Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului

Amenajarea teritoriuluiAMENAJAREA TERITORIULUI - PREZENTAREA DOMENIULUI

Scopul de bazã al amenajãrii teritoriului îl constituie armonizarea la nivelul întregului teritoriu a politicilor economice, sociale, ecologice si culturale, stabilite la nivel national si local pentru asigurarea echilibrului în dezvoltarea diferitelor zone ale tãrii, urmãrindu-se cresterea coeziunii si eficientei relatiilor economice si sociale dintre acestea. Amenajarea teritoriului reprezintã, deci, expresia spatialã a politicilor economice, sociale, culturale si ecologice ale societãtii.

(actualizat: 18-08-2009)

Documentul se gaseste la adresa http://www.mdrl.ro/index.php?p=1028