închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Constructii » Reglementari tehnice
 • ORDIN MDRT nr. 1.953/09.08.2010 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii (actualizat 30-08-2010)
 • ORDIN nr.1078/326/2009 al ministrului dezvoltãrii regionale si locuintei si al ministrului administratiei si internelor  pentru aprobarea reglementãrii tehnice “Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme” indicativ NP 127:2009. Ordinul si reglementarea tehnicã au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr.74 din data de 2 februarie 2010. Ordinul si reglementarea tehnicã se vor publica si în Buletinul Constructiilor editat de cãtre Institutul National de Cercetare- Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorialã Durabilã  INCD  URBAN-INCERC.
 • LISTA REGLEMENTÃRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCTII in valabilitate la data de 31.03.2010 aprobata prin Decizia nr.27129/28.04.2010
 • ORDIN nr. 1071/16.12.2009 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Metodologie de calcul al performantei energetice a cladirilor"
 • ORDIN nr. 839/12.10.2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii - Anexe: doc/pdf
 • ORDIN MDRL nr. 704/09.09.2009 privind aprobarea reglementãrii tehnice „Cod de proiectare seismicã– Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismicã a clãdirilor existente, indicativ P 100-3/2008”– Cuprins
  Ordinul s-a publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr.647/1.X.2009. Reglementarea tehnica P 100-3 se va publica in Partea I nr.647bis. Ordinul si reglementarea tehnica se vor publica si în Buletinul Constructiilor editat de cãtre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, unitate aflatã în coordonarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei
 • ORDIN MDRL nr. 275/28.04.2009 pentru modificarea Reglementãrii tehnice „Specificatie tehnicã privind produse din otel utilizate ca armãturi: cerinte si criterii de performantã”, indicativ ST 009-05 aprobatã prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.944/2005
 • STANDARDE ROMÂNE ÎN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR elaborate ca versiune nationala a standardelor europene - Lista actualizata la data de 01.04.2010
 • ORDIN MDLPL nr. 577/29.04.2008 - Normativ pentru producerea betonului si executarea lucrãrilor din beton, beton armat si beton precomprimat – Partea 1: Producerea betonului, indicativ NE 012/1-2007 - ANEXA

(actualizat 27-05-2010)

Subsectiuni

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864