închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Transparenta » Consultari publice » Arhiva 2009
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea reglementarii tehnice "Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente", aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.550/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si a reglementarii tehnice ”Îndrumator pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate în constructii”, aprobata prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr.777/2003, cu modificarile si completarile ulterioare (17-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Sala Polivalenta 4.000 locuri - structura preluata, b-dul. Stirbei Voda, municipiul Craiova, judetul Dolj” din cadrul Programului ,,Sali de Sport”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” - S.A. (17-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot olimpic - Bulevardul Garii nr. 21, municipiul Brasov, judetul Brasov”-structura preluata, din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” - S.A. (17-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo - Baza Sportivã Aleea Stadionului, nr. 2, municipiul Focsani, judetul Vrancea” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationalã de Investitii ,,C.N.I.” - S.A. (03-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo - Str. Aviatiei nr. 1, municipiul Iasi, judetul Iasi” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationalã de Investitii ,,C.N.I.” - S.A. (03-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiþie ,,Bazin de înot de polo - B-dul Closca, nr. 6, municipiul Galati, judetul Galati” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationalã de Investitii ,,C.N.I.” - S.A. (03-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot olimpic - Bulevardul Iosif Bulbuca, municipiul Timisoara, judetul Timis” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationalã de Investitii ,,C.N.I.” - S.A. (03-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo - Str. Banul Stepan, nr. 2A, municipiul Craiova, judetul Dolj ” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationalã de Investitii „C.N.I.” - S.A. (03-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE  privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot olimpic - Aleea Parcului nr. 7A, municipiul Brãila, judetul Brãila” din cadrul Programului ,,Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationalã de Investitii ,,C.N.I.” - S.A. (03-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE  pentru aprobarea listei cuprinzând 3 obiective de investiþii si a indicatorilor tehnico - economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apã si canalizare, a staþiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitãtile cu o populatie de pânã la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, în calitate de coordonator, prin Compania Nationalã de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare (03-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale precum si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitor la administrarea si vânzarea acestora. (02-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 620/2001 (02-12-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea Anexei la Hotarârea de Guvern nr.704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructura rutiera si de mediu afectate de inundatii în perioada aprilie - mai si iulie - august 2005, ce vor beneficia de finantari din Programul PHARE 2005 (13-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind declararea utilitãtii publice pentru lucrarea de interes national “Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei - Universitate” (10-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind declararea utilitãtii publice pentru lucrarea de interes national  “Amenajarea hidroenergeticã a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni” (10-11-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitie ,,Bazin de înot de polo - Str. Alexandru Vaida Voevod, f.n., Cluj Napoca, Judetul Cluj” din cadrul Programului ,, Bazine de înot”, realizat prin Compania Nationala de Investitii ,,C.N.I.” - S.A. (15-10-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitor la administrarea si vânzarea acestora (09-09-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea Anexei la Hotarârea de Guvern nr.704/2006 privind nominalizarea obiectivelor de infrastructura rutiera si de mediu afectate de inundatii în perioada aprilie - mai si iulie - august 2005, ce vor beneficia de finantari din Programul PHARE 2005 (02-07-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea listei cuprinzând 10 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurarea apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”, care se deruleaza de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei (M.D.R.L.) în calitate de coordonator, prin intermediul Companiei Nationale de Investitii “C.N.I.”-S.A în calitate de Agentie de Implementare (02-07-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 962/2001 (29-05-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile în vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national “Amenajarea hidroenergetica a râului Siret pe sector Cosmesti - Movileni" (29-05-2009)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1.688/2008 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile în vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei – Universitate (29-05-2009)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrãri Publice de Interes National si Locuinte (30-03-2009)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2009 pentru proiectarea si executia lucrarilor de consolidare cuprinzând cladiri de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (30-03-2009)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (30-03-2009)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru aprobarea „Programului de reabilitare a unor blocuri de locuinte situate în localitati din zone defavorizate, pentru anul 2009“ (30-03-2009)
 • Proiect de HOTÃRÂRE pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1506/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 112 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (30-03-2009)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personalã aprobat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 51/2006, cu modificãrile si completãrile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltãrii, lucrãrilor publice si locuintelor nr. 166/2007 si Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 216/2007 (30-03-2009)
 • Proiect de ORDONANTA privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte (12-02-2009)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea si completarea Anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii (11-02-2009)
 • Proiect de ACT NORMATIV - Bugetul MDRL (11-02-2009)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864