închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Transparenta » Consultari interministeriale
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 523/2004 privind aprobarea "Programului pentru prevenirea si managementul riscului la dezastre naturale, componenta B: Reducerea riscului seismic" si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii prevazute în etapa I de implementare a programului si pentru aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitii „Consolidare si refunctionalizare Spital Orasenesc „Dr. Maria Burghele”, Oras Buftea” (28-09-2010)
 • Proiect de LEGE privind ratificarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistentã tehnicã si financiarã în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucuresti, la 27 aprilie 2010,  si a Protocolului aditional la acesta, semnat la Chisinãu, la 23 septembrie 2010 (23-09-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea listei cuprinzând 15 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico - economici, din cadrul Proiectului “Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si statiilor de epurare a apelor uzate în localitatile cu o populatie de pâna la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în calitate de coordonator, prin Compania Nationala de Investitii “C.N.I.” - S.A., în calitate de agentie de implementare (24-08-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea platii contributiei Romaniei la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, in calitate de observator in cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2010 (24-08-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru restructurarea si reorganizarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului (24-08-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect (10-08-2010)
 • Proiect de HOTARARE privind modificarea Anexei nr.10 la Hotarârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (03-08-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii (03-08-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea Programului „Case de locuit în zonele afectate de calamitatile naturale din anul 2010” aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 708/2010 si modificarea Hotarârii Guvernului nr. 729/2010 pentru aprobarea unui ajutor acordat Republicii Moldova constând în principalele materiale de constructii necesare pentru reconstructia si repararea unor case afectate de calamitatile naturale din 2010 (27-07-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea Hotarârii Guvernului nr. 1378/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., a Hotararii Guvernului nr. 1.631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului si a Hotarârii Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului (23-07-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 69/2010 privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala (15-07-2010)
 • Proiect de HOTARARE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 962/2001 (15-07-2010)
 • Proiect de HOTARARE privind aprobarea si finantarea “Programului pilot de reabilitare termica a unor cladiri, proprietate publica, din domeniul asistentei sociale si ocrotirii sanatatii, aflate în administrarea autoritatilor administratiei publice locale” (13-07-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii (09-07-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate închirierii, construite prin programe de investitii la nivel national si aflate în administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare în vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vânzarea acestora (08-07-2010)
 • Proiect de ORDONANTA privind preluarea Centrului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecãri de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului de cãtre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorialã Durabilã „URBAN-INCERC” aflat în coordonarea Ministerului  Dezvoltãrii Regionale si Turismului, prin procedura comasãrii prin absorbtie (29-06-2010)
 • Proiect de HOTARARE privind aprobarea transferului pachetelor de actiuni detinute de stat la Societatea Comerciala „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” – S.A. de la Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului (25-06-2010)
 • Proiect de ORDONANTA a Guvernului privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala (22-06-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României si Guvernul Republicii Kazahstan privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Astana, la 2 martie 2010 (09-06-2010)
 • Proiect de LEGE privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana" (08-06-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice (08-06-2010)
 • Proiect de  LEGE privind preluarea Centrului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni seismice si Alunecãri de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului de cãtre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritorialã Durabilã „URBAN-INCERC” aflat în coordonarea Ministerului  Dezvoltãrii Regionale si Turismului, prin procedura comasãrii prin absorbtie (04-06-2010)
 • Proiect de HOTARARE privind recunoasterea Asociatiei “Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor” ca fiind de utilitate publica (01-06-2010)
 • Proiect de LEGE privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala (26-05-2010)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi în România" (26-05-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Programului ”Reabilitare si modernizare – 10.000 km Drumuri de interes judetean si Drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” – S.A. (19-05-2010)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea articolului XV din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 114/2009 privind unele mãsuri financiar-bugetare (04-05-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea atestarii zonei turistice din municipiului Piatra Neamt, judetul Neamt, ca statiune turistica de interes national (27-04-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru înfiintrea, organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru dezvoltare turistica (27-04-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru restructurarea si reorganizarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului, precum si pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 1631/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului (22-04-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 962/2001 (20-04-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1.909/2006 privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei a subprogramului multianual "Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor de infrastructura aferente proiectelor finantate din Programul PHARE Coeziune economica si sociala" (09-04-2010)
 • Proiect de ORDONANTA pentru finantarea, în anul 2010, a Programului „Renasterea satului românesc – 10 case pentru specialisti” (25-03-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 962/2001 (24-03-2010)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect (18-03-2010)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfãsurarea activitãtii de turism în România (18-03-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 238/2001 privind conditiile de acordare a licentei si brevetului de turism (17-03-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 577/1997 privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apã a satelor (15-03-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2010 (05-03-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea si completarea unor acte normative (02-03-2010)
 •  pentru modificarea si completarea unor acte normative -
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea elaborãrii si/sau actualizãrii planurilor urbanistice generale ale localitãtilor si a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 525/1996 (16-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bãncilor de date urbane, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 521/1997 (16-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrãrilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism (15-02-2010)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (12-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local clasate, alimentarea cu apã precum si canalizarea si epurarea apelor uzate la sate si în unitãtile administrativ – teritoriale unde existã resurse turistice de interes national (12-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National si Locuinte (08-02-2010)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea si completarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 (05-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2010 privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la cladirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (05-02-2010)
 • Proiect de ORDONANTA privind modificarea articolului XV. al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 114/2009 privind unele masuri financiar-bugetare (01-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a destinatiilor si produselor turistice (27-01-2010)

Subsectiuni

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864