închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Dezvoltare teritoriala » Programe de finantare

 • PROGRAMUL DE ELABORARE SAU ACTUALIZARE A DOCUMENTATIILOR DE AMENAJAREA TERITORIULUI SI URBANISM PENTRU ZONELE CARE CUPRIND MONUMENTE ISTORICE INSCRISE IN LISTA PATRIMONIULUI MONDIAL

  Prin acest program se urmãreste finantarea elaborãrii planurilor de amenajare a teritoriului si planurilor urbanistice pentru zonele unde sunt situate monumentele UNESCO, puse dupã finalizare la dispozitia autoritãtilor judetene si locale. În conformitate cu prevederile legislatiei, documentatiile se aprobã de cãtre consiliile locale si de cãtre Guvernul României. Interventia autoritãtilor centrale în vederea elaborãrii documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism pentru zonele cu monumente înscrise pe Lista patrimoniului mondial este justificatã de importanta ce excede interesul local a valorilor ce trebuie protejate. Pe Lista patrimoniului mondial sunt înscrie 7 pozitii din România: bisericile pictate din Moldova (7 localitãti), cetãtile dacice din muntii Orãstie (6 localitãti), centrul istoric al orasului Sighisoara, mãnãstirea Horezu, satele cu biserici fortificate din Transilvania (7 localitãti), bisericile de lemn din Maramures (7 localitãti) si Delta Dunãrii (17 localitãti).
  Persoanã de contact: Cristina Hertia, e-mail: cristina.hertia@mdrl.ro

 • PROGRAMUL PRIVIND FINANTAREA ELABORARII PLANURILOR URBANISTICE GENERALE (PUG) SI A REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM AFERENTE (RLU)

  În conformitate cu legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, toate localitãtile trebuie sã detinã planuri urbanistice generale si regulamente locale de urbanism aferente. În acest scop, MDRL sprijinã cu fonduri de la bugetul de stat elaborarea si reactualizarea Planurilor Urbanistice Generale si a Regulamentelor Locale de Urbanism. Solicitãrile Consiliilor judetene vizeazã în marea majoritate localitãti din mediul rural.

  Activitatea de elaborare a PUG urilor este o activitate continuã. Planurile Urbanistice Generale au un termen de valabilitate de 5-10 ani iar, dacã s-au produs efecte cu impact puternic asupra dezvoltãrii localitãtii (modificarea limitei administrativ-teritoriale, prevederea unor noi obiective de interes national - autostrãzi, cãi ferate, obiective de utilitate publicã cu impact major, dezastre naturale etc), actualizarea se poate face înainte de expirarea termenului.
  Persoanã de contact: Gabriela Rîncu, e-mail: gabriela.rincu@mdrl.ro

 • PROGRAMUL PRIVIND REALIZAREA "SISTEMULUI INFORMATIONAL SPECIFIC DOMENIULUI IMOBILIAR EDILITAR SI A BÃNCILOR DE DATE URBANE" CU FINANTARE DE LA BUGETUL DE STAT - SISDIEBDU

  Programul privind realizarea „Sistemului informational specific domeniului imobiliar edilitar si a bãncilor de date urbane” cu finantare de la bugetul de stat - SISDIEBDU

  "Informatia realã, acumulatã corect, complet si în timp real si totodatã, eficient utilizatã si valorificatã devine cunoastere, iar cunoasterea este baza puterii de decizie eficiente. Altfel, lipsa informatiei duce la ignorantã, iar ignoranta la incompetentã.” 

  Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei deruleazã si coordoneazã Programul privind realizarea „Sistemului Informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bãnci de date urbane”, având ca suport legal Legea nr. 7/1996 privind cadastrul si publicitatea imobiliarã.

  Finantarea, contractarea, executarea, avizarea, precum si receptia lucrãrilor tehnice de identificare, mãsurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare si de constituire a bãncilor de date urbane se face în conformitate cu Normele metodologice aprobate prin HG nr. 512/1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare si a Metodologiilor privind executarea lucrãrilor de introducere a cadastrului imobiliar si a retelelor edilitare în localitãti, aprobate prin Ordinele nr. 90/NN/911-CP si nr. 91/NN/912-CP din 02.06.1997, emise de Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului si Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie.

  Programul, prevãzut si organizat sã cuprindã intravilanul tuturor localitãtilor urbane si rurale ale tãrii, respectiv 267 orase si municipii cu suprafata de cca. 220.000 ha si 13.456 localitãti rurale cu suprafata de cca. 1.300.000 ha, este dedicat asigurãrii unei baze informationale specifice pentru dezvoltarea infrastructurii urbane si rurale, ca suport în procesul de decizie pentru formularea politicilor privind dezvoltarea durabilã a teritoriului atât la nivel local cât si la nivel regional, pentru crearea conditiilor liberei circulatii a terenurilor si constructiilor, atragerea capitalului, dezvoltarea si consolidarea creditului ipotecar, precum si în vederea stabilirii valorii bunurilor imobile necesarã unui sistem corect de taxe si impozite. 

  Structura Sistemului informational specific domeniului  imobiliar-edilitar si bãncilor de date urbane

   

 

Pânã în prezent, s-a finalizat un numãr de 19 localitãti (Fãurei, Sinaia, Urziceni, Timisoara, Calafat, Oltenita, Lehliu Garã, Sighisoara, Sulina, Odorheiu Secuiesc, Cezieni, Azuga, Sântandrei, Remetea, Slobozia, Vitãnesti, Mahmudia, Isaccea, Giuvãrãsti), Programul desfãsurându-se, în continuare, într-un numãr de 146 de localitãti, din care 59 de municipii, 56 de orase si 31 de comune.  
Persoanã de contact: Mihaela Rogoz, e-mail: mihaela.rogoz@mdrl.ro

 • PROGRAMUL DE CO-FINANTARE A HARTILOR DE RISC PENTRU ALUNECARILE DE TEREN

  Sprijinirea administratiei publice judetene si locale în vederea prevenirii si atenuãrii efectelor riscurilor naturale, prin cofinantarea elaborãrii hãrtilor de risc pentru cutremure si alunecãri de teren. La nivel national în conformitate cu Anexa Nr. 7 la Legea nr. 575/2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – Sectiunea a V-a – Zone de risc natural, 561 de localitãti prezintã potential ridicat în ceea ce priveste producerea alunecãrilor de teren.
  Persoanã de contact: Gabriela Rîncu, e-mail: gabriela.rincu@mdrl.ro

 • PROGRAMUL "O ROMANIE FRUMOASA" (PROGRAM FINALIZAT)

  Programul este compus dintr-o serie de sub-proiecte de reabilitare, consolidare, restaurare si revitalizare urbanã. Implementarea acestora va conduce la dezvoltarea economicã si socialã a unor sectoare prioritare: dezvoltarea urbanã durabilã, conservarea si dezvoltarea zonelor protejate construite, crearea de locuri de muncã pentru grupurile sociale defavorizate prin pregãtire tehnicã si profesionalã.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864