închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

  • Printează această pagină
  • Măreste dimensiunea textului
  • Micşorează dimensiunea textului
Dezvoltare teritoriala » Reteaua European„ de Cunostinte Ón Urbanism (EUKN) » Despre EUKN

Bazele programului EUKN au fost puse la întâlnirea ministerialã informalã asupra politicilor urbane europene din 30 noiembrie 2004. Obiectivele retelei vizau furnizarea de asistentã statelor membre ale UE, oraselor si actorilor urbani în ceea ce priveste dezvoltarea politicilor urbane durabile, prin schimbul reciproc de cunostinte si experiente din domeniul urbanismului. Initiativei i s-au alãturat programul URBACT si reteaua EUROCITIES.

Perioada 2005- 2006 în care EUKN a functionat ca proiect-pilot s-a încheiat cu o evaluare care a furnizat input asupra oportunitãtii continuãrii programului în perioada 2007-2010. Vointa politicã privind agrearea derulãrii în continuare a programului a fost exprimatã la întâlnirea ministeriala de la Leipzig, în 2007.

În noiembrie 2008 EUKN, constând în 14 state membre, a primit doi parteneri noi, România si Suedia iar la începutul anului 2009 Republica Cehã a semnat si ea Memorandumul de Întelegere cu Autoritatea de Management si Secretariatul programului, intrând astfel în rândul statelor membre UE care participã la retea.

Aspiratiile programului constau in cooptarea tuturor statelor europene în cadrul retelei, dar si implicarea în EUKN si concertarea activitãtii retelelor europene existente (INTA, ISOCARP , IFHP etc).

România participã oficial la programul EUKN odatã cu adoptarea în cadrul sedintei de Guvern din data de 25 noiembrie 2008 a Hotãrârii de Guvern nr. 1.539/ 2008 care aprobã "Memorandumul de Întelegere" semnat între Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului si Ministerul Internelor si Afacerilor Regatului, din Olanda, în calitate de Autoritate de Management a programului si Institutul Nicis, în calitate de Secretariat. Lansarea oficialã în România a programului a avut loc în data de 21 noiembrie 2008, eveniment organizat de Directia Generalã Dezvoltare Teritorialã din cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului  structura de administrare a EUKN la nivel national. Materialele prezentate în cadrul conferintei precum si minuta acesteia pot fi consultate aici.

Implicarea Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Turismului în reteaua EUKN contribuie, în primul rând, la formarea unei retele nationale de specialisti în domeniul  urbanismului precum si la diseminarea cercetãrilor, studiilor, politicilor publice promovate în domeniul urbanismului la nivel european, la dezvoltarea relatiilor de cooperare între specialistii români si europeni cu efect direct asupra îmbunãtãtirii capacitãtii administrative si institutionale a institutiilor românesti cu responsabilitãti în dezvoltarea urbanã.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864