închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Transparenta » Planificare strategica

PREZENTARE GENERALÃ

Planificarea strategicã se utilizeazã la nivelul administratiei din România pentru a reuni într-un singur cadru de management aspecte legate de planificarea organizationalã, stabilirea prioritãtilor, planificarea politicilor publice si elaborarea bugetului.  Procesul de planificare strategicã se realizeazã în baza  HG nr.1807/2006 pentru aprobarea Componentei de Management si HG nr.158/2008 pentru aprobarea Componentei de programare bugetarã.

Sistemul de planificare strategicã este introdus la nivel institutional prin intermediul a douã componente, respectiv:

 • componenta de management, care constã în mandat, viziune, valori comune, analiza mediului intern si extern, prioritãtile pe termen mediu si directiile de activitate.
 • componenta de programare bugetarã, care asigurã legãtura necesarã dintre procesele de planificare a politicilor publice si cele care tin de pregãtirea bugetului. 
   

Pentru a asigura aplicabilitatea prevederilor legale privind planul strategic institutional,  la nivelul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei functioneazã atât Grupul de Management, compus din personalul cu functii de conducere, cât si Subgrupurile Tehnice de Management constituite din persoanele desemnate la nivelul fiecãrei directii, de cãtre Grupul de Management.

De asemenea, Unitatea de Politici Publice (UPP) oferã suport metodologic pentru implementarea planului strategic institutional. În acest sens, UPP:

 • pregãteste reuniunile Grupului de Management si asigurã secretariatul acestuia;
 • asigurã asistenta tehnicã necesarã subgrupurilor tehnice de management;
 • face recomandãri în ceea ce priveste rezultatele atinse; 
 • analizeazã eventualele întârzieri în activitãtile cuprinse în planul de implementare a PSI si face propuneri în vederea ameliorãrii situatiilor semnalate;
   

Grupul de Management are ca principale atributii adoptarea Planului de actiune pentru elaborarea PSI, identificarea si adoptarea directiilor de activitate, adoptarea prioritãtilor pe termen mediu. Totodatã, Grupul de Management rãspunde de implementarea si actualizarea Planului strategic al MDRL.
 
Subgrupurile Tehnice de Management reprezintã principala sursã administrativã a Grupului de Management pentru elaborarea si implementarea Planului strategic institutional. Acestea sunt organizate pe 4 directii de activitate aferente PSI: „Dezvoltare regionalã”, „Dezvoltare si cooperare teritorialã”, „Lucrãri publice, locuinte si constructii”, „Asigurarea cadrului necesar functionãrii MDRL”.

Contact:
CALIN Monica – Manager Public, coordonator, Unitatea de Politici Publice
Tel. birou:  (+ 4 )0372 111 567            
Fax: (+ 4) 0372 111 633        
Email: politici.publice@mdrl.ro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864