închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Transparenta » Consultari publice » Arhiva 2007

   CARTA VERDE EUROPEANA A TRANSPORTULUI URBAN

 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/1999 privind salarizarea personalului Agentiei Nationale pentru Locuinte (07-12-2007)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sala de Sport - 1500 locuri” str. Alexandru Sahia, nr. 1, Municipiul Calarasi, Judetul Calarasi (05-12-2007)
 • Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (29-11-2007)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea listei cuprinzand 2 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul programului „Sali de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.”- S.A.(28-11-2007)
 • Proiect de ORDONANTA pentru completarea destinatiei unor parti din imobilele situate in municipiul Bucuresti (28-11-2007)
 • Proiect de HOTARARE privind finantarea din bugetul Ministerului Dezvoltãrii, Lucrãrilor Publice si Locuintelor a Programului multianual “Asistentã tehnicã pentru sprijinirea Autoritãtilor administratiei publice locale în pregãtirea tehnicã a proiectelor de investitii publice finantate prin Programul Operational Regional 2007 –2013” (23-11-2007)
 • Proiect de ORDIN COMUN pentru modificarea si completarea ,,Regulamentului privind clasificarea si încadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc”, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr.1822/2004 respectiv nr.394/2004 (23-11-2007)
 • Proiect de HOTARÂRE privind modificarea si completarea Normelor metodologice  pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (25-10-2007)
 • Proiect de HOTARÂRE  privind suplimentarea bugetului Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse în judetele Bacau, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007 (23-10-2007)
 • Proiect de HOTARÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut în bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unor unitati administrativ-teritoriale, pentru finantarea actiunilor privind reconstruirea / repararea unor case de locuit afectate de calamitatile naturale produse în judetele Bacau, Galati, Vaslui si Vrancea în luna septembrie 2007 (23-10-2007)
 • Proiect de ORDONANTA DE URGENTA privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/1999 privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pe spatiile cu destinatia de locuinte (23-10-2007)
 • Proiect de HOTÃRÂRE privind constituirea Secretariatelor Tehnice Comune si a Punctelor de Informare în vederea implementãrii programelor operationale de cooperare teritorialã europeanã (17-10-2007)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzand 345 de obiective de investitii din cadrul programului "38 000 de locuinte pentru tineri, destinate inchirierii", derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (09-10-2007)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (09-10-2007)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr 174/2002 privind instituirea masurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor cladiri de locuit multietajate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 211/2003 (20-09-2007)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice (19-09-2007)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru completarea Regulamentului de receptie a lucrãrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 273/1994 (13-09-2007)
 • Proiect de HOTARÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezaminte culturale, în localitatile unde nu exista asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.(06-09-2007)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrãri Publice de Interes National si Locuinte (05-09-2007)
 • Proiect de ORDIN pentru aprobarea listei reglementãrilor tehnice în vigoare din domeniul constructiilor (14-08-2007)
 • Proiect de ORDIN COMUN pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la performanta energeticã a clãdirilor (13-08-2007)
 • Proiect de ORDONANTA privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile, a co-finantarii si a platii în avans, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora pentru Obiectivul Cooperare Teritoriala Europeana (26-07-2007)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (25-07-2007)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificãrile ulterioare, si a Hotãrârii Guvernului nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II" (25-07-2007)
 • Proiect de HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului de constructii locuinte pentru tineri, destinate închirierii, derulat prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte (25-07-2007)
 • Proiect de LEGE privind Gruparile Europene de Cooperare Teritoriala (12-07-2007)
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864