închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Lucrari publice » Programe de constructii de locuinte » Programul de constructii de locuinte sociale conform Legii nr. 114/1996
PROGRAMUL DE CONSTRUCTII DE LOCUINTE SOCIALE

 

 

1. Prezentare program
Scopul acestui program este construirea de locuinte sociale – locuinte cu chirie subventionatã, destinate unor categorii de persoane defavorizate prevãzute de lege, cãrora nivelul de existentã nu le permite accesul la o locuintã în proprietate sau închirierea unei locuinte în conditiile pietei. Obiectivul ce se doreste a fi atins  este asigurarea unor conditii de locuit decente pentru categoriile sociale dezavantajate. Promovarea investitiilor de locuinte sociale reprezintã sarcina autoritãtilor publice locale.

Sursele de finatare ale acestui program provin de la bugetele locale si din bugetul de stat. Desfãsurarea procesului investitional pentru constructia de locuinte sociale intrã în sarcina autoritãtilor administratiei publice locale, cu finantare din bugetele proprii. Statul sprijinã financiar constructia de astfel de locuinte, prin alocarea de fonduri de la bugetul de stat în completarea fondurilor din bugetele locale, prin intermediul bugetului Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, la solicitarea fundamentatã a consiliilor locale. Programul de finantare a constructiilor de locuinte sociale este un program multianual, care se deruleazã din anul 1997. Pentru fiecare an, fondurile de la bugetul de stat cu aceastã destinatie se aprobã prin legea bugetului de stat pe anul respectiv. 

2. Conditii specifice
Caracteristici ale programului

 • caracteristici generale:
  • Repartizarea locuintelor se realizeazã de cãtre consiliile locale, în urma propunerilor unor comisii sociale care analizeazã cererile de locuinte la nivel local.
  • Au acces la locuintele sociale familiile sau persoanele cu un venit mediu net lunar pe persoanã, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul câstigului salarial mediu net lunar pe total economie, comunicat de Institutul national de Statisticã în ultimul buletin statistic anterior lunii în care se analizeazã cererea, precum si anterior lunii în care se repartizeazã locuinta.
  • Chiria nominalã este subventionatã din surse ale bugetelor locale, nivelul maxim al chiriei pentru locuintele sociale fiind de 10% din venitul  net lunar pe familie.
  • Locuintele sociale apartin domeniului public al unitãtilor administrativ-teritoriale  si nu se vând.
  • Locuintele sociale se pot realiza prin constructii noi sau reabilitarea unor constructii existente.
 • caracteristici principale:
  •  Se desfãsoarã conform programelor de investitii promovate la nivel local, primãriile având calitatea de beneficiari;
  • Locuintele sociale si de necesitate se realizeazã fãrã depãsirea exigentelor minimale de dotare si confort la un grad de finisaj mediu, asa cum sunt prevãzute în anexa nr.1 la Legea locuintei nr.114/1996, republicatã, 


3. Aria eligibilã
Acest program se adreseazã primãriilor. 

4. Etape în depunerea proiectelor
Etapele de derulare a programului sunt:

 • Transmiterea de cãtre consiliile locale a listelor cuprinzând locuintele sociale propuse pentru finantare, precum si a documentelor din care sã rezulte stadiul promovãrii investitiilor de locuinte sociale propuse (studiu de fezabilitate si hotãrârea Consiliului local de aprobare a studiului, contractul de executie, etc);
 • Inventarierea, de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, a listelor cuprinzând locuintele sociale propuse pentru finantare, transmise de cãtre autoritãtile publice locale;
 • Elaborarea propunerilor pentru Programul anual, în baza inventarierii si a prioritizãrii investitiilor;
 • Aprobarea Programului anual;
 • Elaborarea si aprobarea listelor de finantare pe judete, localitãti si obiective de investitii;
 • Transmiterea listelor de finantare Consiliilor locale.
 • Fondurile aprobate de la bugetul de stat sunt numai pentru decontarea lucrãrilor de constructii-montaj executate;
 • Centralizarea lunarã a solicitãrilor Consiliilor locale privind productia realizatã si nedecontatã la finele fiecãrei luni, precum si a productiei preliminate pentru luna în curs;
 • Repartizarea lunarã pe localitãti si obiective de investitii a fondurilor alocate de la bugetul de stat, pe baza solicitãrilor Consiliilor locale, si elaborarea Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Aprobarea lunarã a Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Virarea lunarã a sumelor în bugetele primãriilor;
 • Urmãrirea încadrãrii plãtilor în plafoanele trimestriale si anuale aprobate;
 • Monitorizarea programului;
 • Urmãrirea respectãrii termenelor de punere în functiune a obiectivelor conform Programului anual aprobat.


5. Autoritãti implicate si rolul acestora
Autoritãtile implicate în derularea acestui program sunt Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului, alãturi de Consiliile locale.

6. Cadrul legislativ


7. Contacte

(actualizat: 20-04-2010)

Fişiere ataşate

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864