închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Lucrari publice » Programe de constructii de locuinte » Programul de constructii de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din casele nationalizatePROGRAMUL DE CONSTRUCTII LOCUINTE SOCIALE DESTINATE CHIRIASILOR EVACUATI DIN LOCUINTELE RETROCEDATE FOSTILOR PROPRIETARI
Cadru legislativ:
 • Ordonanta de urgent„ a Guvernului nr. 68/2006 privind masuri pentru dezvoltarea activitatii Ón domeniul constructiilor de locuinte prin programe la nivel national, aprobata prin Legea nr. 515/2006;
 • Ordonanta de urgent„ a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati sau care urmeaz„ s„ fie evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 84/2008, cu modificarile si completarile ulterioare prin OUG nr. 57/2008, aprobata prin Legea nr. 233/2008.


Scop:
Crearea unui fond de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati din locuintele retrocedate fostilor proprietari în acele unitãti administrativ-teritoriale în care s-au înregistrat peste 10 cereri formulate de persoane îndreptãtite.

Caracteristici de derulare a programului:

 • caracteristici generale:
  • fondul de locuinte sociale se constituie de cãtre consiliile locale în acele unitãti administrativ-teritoriale care au înregistrat peste 10 cereri formulate de cãtre persoane îndreptãtite;
  • persoanele îndreptãtite sunt persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, conditiile prevãzute de art. 1, alin. (3) din OUG nr. 74/2007;
  • accesul cu prioritate la aceste locuinte îl au persoanele îndreptãtite care îndeplinesc cel putin una dintre urmãtoarele conditii:
   a) au un venit mediu net lunar, realizat în ultimele 12 luni, cu cel putin 20% sub nivelul de venit mediu net lunar stabilit anual prin Hotãrâre a Guvernului, conform prevederilor art. 8, alin. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare;
   b) sunt persoane cu handicap, invalizi si/sau pensionari; locuintele sociale apartin domeniului public al unitãtilor administrativ-teritoriale  si nu se vând; locuintele sociale se pot realiza prin constructii noi sau reabilitarea unor constructii existente.
 • caracteristici principale ale programului:
  • se desfãsoarã conform programelor de investitii promovate la nivel local, primãriile având calitatea de beneficiari;
  • locuintele sociale se realizeazã fãrã depãsirea exigentelor minimale de dotare si confort prevãzute în anexa nr.1 la Legea locuintei nr.114/1996, republicatã,  la un grad de finisaj mediu.


Etape de derulare: 
Desfãsurarea procesului investitional pentru constructia de locuinte sociale intrã în sarcina autoritãtilor administratiei publice locale, cu finantare din bugetele proprii. Fondurile aprobate de la bugetul de stat prin acest program se alocã prin transferuri, în completarea fondurilor alocate din bugetele locale. În scopul asigurãrii fondurilor necesare pentru finantarea executãrii constructiilor de locuinte sociale destinate închirierii persoanelor evacuate din locuintele retrocedate în naturã fostilor proprietari, consiliile locale, la fundamentarea proiectelor de bugete locale anuale, vor prevedea sumele aferente fiecãrei constructii,  pe surse de finantare, inclusiv sumele necesare în completare de la bugetul de stat. 

Etapele de derulare a programului sunt:

 • Transmiterea de cãtre consiliile locale a Listelor cuprinzând locuintele sociale prouse la finantare, precum si a documentelor din care sã rezulte stadiul promovãrii investitiilor de locuinte sociale prouse (studiu de fezabilitate si hotãrârea consiliului local de aprobare a studiului, contract de executie, etc);
 • Inventarierea, de cãtre Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Turismului, a Listelor cuprinzând locuintele sociale propuse la finantare, transmise de cãtre autoritãtile publice locale;
 • Elaborarea propunerilor pentru programul annual, în baza inventarierii si a prioritizãrii investitiilor;
 • Aprobarea programului anual;
 • Elaborarea si aprobarea listelor de finantare pe localitãti si obiective de investitii;
 • Transmiterea listelor de finantare consiliilor locale; fondurile aprobate de la bugetul de stat sunt numai pentru decontarea lucrãrilor de constructii-montaj executate;
 • Centralizarea lunarã a solicitãrilor consiliilor locale privind productia realizatã si nedecontatã la finele fiecãrei luni, precum si a productiei preliminate pentru luna în curs;
 • Repartizarea lunarã a fondurilor alocate de la bugetul de stat, pe baza solicitãrilor consiliilor locale si elaborarea Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Aprobarea lunarã a Notei de fundamentare pentru deschiderile de credite bugetare;
 • Virarea lunarã a sumelor în bugetele consiliilor locale;
 • Urmãrirea încadrãrii plãtilor în plafoanele trimestriale si anuale aprobate;
 • Monitorizarea programului;


Autoritatea de implementare:
Consiliile locale.

Beneficiari: Primãriile.

Surse de finantare: Bugetul local si, în completare, bugetul de stat.

Persoana de contact:
Constantinescu Mihaela, Sef serviciu
E-mail: mihaela.constantinescu@mdrt.ro

(actualizat: 22-04-2010)

Fişiere ataşate

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864