închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

  • Printează această pagină
  • Măreste dimensiunea textului
  • Micşorează dimensiunea textului
Lucrari publice » Programe de infrastructura » Programul privind dezvoltarea infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural
PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII SI A UNOR BAZE SPORTIVE DIN SPATIUL RURAL

Cadru legislativ:
  • Ordonanta Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural.
  • Legea 71/2007 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural si redenumirea initială a programului în “Programul de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural".
  • Ordonanta de urgenta nr.112 din 12 oct. 2009 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr.7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural.

Obiectivul programului referitor la infrastructurii: Programul vizează dezvoltarea si modernizarea spatiului rural românesc, prin legarea zonelor în care se aplică programul, la reteaua de drumuri publice (comunale, judetene si nationale), cu poduri, podete si punti pietonale, prin dezvoltarea unor sisteme de alimentare cu apă potabilă, de canalizare si epurare, prin realizarea de platforme de gunoi, în conformitate cu planurile regionale de gestionare a deseurilor, precum si prin realizarea de baze sportive în baza unor proiecte tipizate. Programul se aplica începând cu anul 2006 si se va desfasura pe o perioada de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege.

Obiectivul programului referitor la bazele sportive: Constructia într-o primă etapă a 1.000 de baze sportive, începând cu semestrul doi al anului 2007, în baza unor proiecte tipizate.

Scop: Dezvoltarea infrastructurii rurale la nivelul întregii tări si îmbunătătirea situatiei sociale si economice si cultural-sportive a locuitorilor din zonele rurale vizate, prin cresterea pietei agricole, a investitiilor locale, a serviciilor publice, cresterea frecventei scolare si scăderea abandonului scolar, dezvoltarea unor baze sportive din spatiul rural, în scopul revigorării activitătilor sportive si în special a jocului de fotbal.

Buget total program: Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2006-2012 aferent desfasurarii Programului de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural nu va depasi suma de 4.000.000.000 de lei. Valoarea unei cereri de finantare pentru un proiect este cuprinsă între 40.000 lei si 4.000.000 lei. Cuantumul total al fondurilor alocate proiectelor eligibile pentru perioada 2007-2012 aferent desfasurarii Programului de dezvoltare a unor baze sportive din spatiul nu va depasi suma de 525.000.000 lei.
Valoarea unei cereri de finantare pentru un proiect de baze sportive nu va depăsi suma de 525.000 lei.

Unde pot solicita informatii despre acest program: Pentru detalii, puteti contacta Secretariatul tehnic, Directia Generala Lucrari Publice din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului la nr. de telefon 0372.114.553 sau 0372.114.551

Beneficiari: Directi / indirecti – autoritătile publice locale si locuitorii din spatiul rural precum si asociatii ale acestora, constituite conform legii.

Surse de finantare: Pentru finantarea proiectelor se acordă bugetelor locale sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, repartizarea acestor sume pe proiecte eligibile, urmând să fie aprobată prin Hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului. Bugetele locale pot contribui la finantarea obiectivelor de investitii.

Termene de depunere a cererilor pentru obtinere de finantare: Pentru infrastructura rurala selectia proiectelor eligibile s-a desfasurat în anul 2006. Pentru bazele sportive selectia proiectelor s-a desfasurat în anul 2007

Durată si etape de derulare: Programul a început în anul 2006 si se va desfăsura pe o perioadă de 7 ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia prin lege.

(actualizat: 01-09-2010)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864