închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Lucrari publice » Programe de infrastructura » Programul privind reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa, a sistemelor de canalizare si a statiilor de tratare a apei potabile si de epurare a apei uzate

SISTEM INTEGRAT DE REABILITARE A SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APÃ SI CANALIZARE, A STATIILOR DE TRATARE A APEI POTABILE SI STATIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN LOCALITÃTI CU O POPULATIE DE PÂNÃ LA 50.000 DE LOCUITORI


ETAPA I

Cadrul legislativ:

 • Acordul Cadru de Imprumut nr. F/P 1568/2006 dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei;
 • Legea nr. 224/2007 privind ratificarea Acordului Cadru de Imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Acordul de imprumut subsidiar nr.339/2007.

Mod de implementare: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - MDRT, prin:

 • Unitatea de Coordonare a Proiectului ( U.C.P.)
 • Agentia de Implementare “C.N.I.”- S.A. prin Unitatea de Management a Proiectului (U.M.P.)

Prezentarea proiectului:

Proiectul isi propune o abordare zonala, luand in considerare localitatile cu o populatie de pana la 50.000 de locuitori din 10 judete ale tarii, insotite de localitatile limitrofe mici din aglomerarea respectiva.

Scopul proiectului:

 • conformarea la cerintele Directivei 98/83/CEE privind calitatea apei destinate consumului uman si ale Directivei 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orasenesti, modificata prin Directiva 98/15/CEE;
 • combaterea poluarii transfrontaliere, prin dezvoltarea infrastructurii de mediu (statii de epurare a apelor uzate si sisteme de canalizare) in bazinele hidrografice: Crisuri, Somes - Tisa, Mures, Olt, Prut, Siret, Jiu, Arges - Vedea, Buzău - Ialomita incepand cu zona amonte a acestora si Bazinul Hidrografic Dobrogea – Litoral al Mării Negre;
 • imbunatatirea calitatii apei potabile furnizate populatiei, inclusiv in localitatile unde aceasta prezinta neconformitati majore;
 • asigurarea alimentarii continue cu apa potabila de calitate a localitatilor incluse in proiect;
 • micsorarea pierderilor in retea, scaderea consumului de energie si reactivi chimici utilizati la tratarea apei, ceea ce va conduce la reducerea costului apei potabile furnizate si facturate consumatorilor;
 • reducerea poluarii solului si a apelor subterane, reducerea poluarii apelor de suprafata receptoare.

Pentru realizarea acestor schimbari, in circa 59 de localitati cuprinse in prima faza a proiectului se va asigura finantarea partiala a urmatoarelor activitati:

 • Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi retele de distributie a apei potabile;
 • Reabilitarea statiilor de tratare a apei potabile sau a surselor de apa potabila;
 • Reabilitarea, extinderea sau crearea de noi retele de canalizare;
 • Reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate.

Principalele criterii de selectie utilizate in prima etapa a Proiectului agreate de B.D.C.E si Ministerul Mediului si Padurilor au fost urmatoarele:

 • respectarea obligatiilor asumate in procesul de aderare (anii de conformare);
 • combaterea poluarii transfrontaliere;
 • imbunatatirea calitatii apei potabile in localitatile in care apa prezinta neconformitati majore;
 • localitatile propuse pentru investitii in domeniul colectarii si epurarii apelor uzate sa fie situate incepand cu amonte curs de apa;
 • investitiile propuse sa nu fie cuprinse in alte scheme de finantare;
 • imbunatatirea furnizarii apei potabile din punct de vedere al continuitatii;
 • imbunatatirea furnizarii apei potabile din punct de vedere al calitatii;
 • micsorarea pierderilor de apa potabila in retea;
 • micsorarea pierderilor de ape uzate prin exfiltratii din reteaua de canalizare;
 • diminuarea impactului pierderilor de ape uzate asupra solului din jurul retelelor de canalizare si asupra apelor subterane afectate in prezent de aceste exfiltratii de ape uzate;
 • micsorarea costurilor de intretinere a statiilor de tratare, a statiilor epurare, a retelelor de apa si a retelelor de canalizare;
 • posibilitatile de dezvoltare a zonelor turistice;
 • micsorarea costurilor de operare necesare tratarii apei, pentru potabilizare, prin diminuarea costurilor reactivilor si prin micsorarea costurilor intretinerii utilajelor si instalatiilor;
 • posibilitatea cofinantarii investitiilor din bugetul autoritatilor administrativ teritoriale;
 • posibilitatea furnizarii de apa potabila, de la aceeasi statie de tratare, pentru localitati apartinatoare si localitati limitrofe;
 • posibilitatea colectarii apei uzate de la localitati apartinatoare si de la localitati limitrofe in vederea epurarii in aceeasi statie;
 • posibilitatea transferarii dreptului de prestare a serviciului de operare catre operatori licentiati, la finalizarea investitiei.

Localitatile cuprinse in etapa I - a a Proiectului au fost analizate, pentru a se evita dubla finantare, impreuna cu Ministerul Mediului si Padurilor, consiliile judetene si consiliile locale implicate. Aceste localitati pot fi identificate pe hartile de mai jos:


Bihor
(Alesd, Marghita, Salonta, Stei)


Bistrita Nãsãud
(Beclean, Cosbuc, Ilva Micã, Livezile, Lunca Ilvei, Nãsãud, Rebrisoara, Salva, Sîngeorz Bãi)


Cãlãrasi
(Cãlãrasi, Lehliu Garã si Oltenita)


Constanta
(Basarabi, Cernavodã, Eforie, Hârsova, Medgidia, Nãvodari, Negru Vodã, Techirghiol)


Dâmbovita
(Fieni, Gãesti, Moreni, Pucioasa, Titu)


Gorj
(Bumbesti-Jiu, Motru, Novaci, Rovinari, Târgu Cãrbunesti, Turceni)


Harghita
(Bãile Tusnad, Borsec, Cristuru Secuiesc, Gheorghieni, Miercurea Ciuc, Odorheiul Secuiesc, Toplita)


Mures
(Corunca, Ernei, Fântânele, Miercurea Nirajului, Reghin, Sãrmasu, Sighisoara, Sîncraiu de Mures, Sîngeorgiu de Mures, Sovata)


Tulcea
(Babadag, Isaccea, Mãcin, Sulina)

 


Vaslui
(Husi, Murgeni, Negresti)

 

 

Prima etapa a Proiectului se implementeaza in perioada 2007 – 2011, iar finantarea este asigurata in baza Acordului cadru de imprumut dintre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, si prevede o valoare totala de 208,1 milioane €.

Valoare totala: 208,1 milioane Euro, din care:

 • BDCE - 160,1 milioane Euro
 • Buget de Stat - 8,0 milioane Euro
 • Autoritati Locale - 40,0 milioane Euro

Valoarea totala a primei etape a Proiectului, mentionata mai sus, se majoreaza cu valoarea taxelor si impozitelor aferente acesteia, datorate si platibile pe teritoriul Romaniei.

ETAPA II

Pentru etapa a II-a a Proiectului, in sedinta Guvernului din data de 15 iulie 2009, a fost aprobat Memorandumul cu tema: “Aprobarea initierii negocierii Acordului – cadru de imprumut care urmeaza a se incheia intre Romania si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, in valoare de 179,9 mil Euro pentru finantarea fazei a II –a a proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, a statiilor de tratere a apei potabile, si a statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile cu o populatie de pana la 50.000 locuitori”.

Subproiectele care vor beneficia de finantare partiala in etapa a II-a a Proiectului vor cuprinde sisteme de alimentare cu apa si canalizare, statii de tratare a apei potabile si statii de epurare a apelor uzate in localitatile din judetele in care nu au fost finantari de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (B.D.C.E) in prima etapa si nu sunt proiecte aprobate de Comisia Europeana pentru finantare prin Programul Operational Sectorial Mediu (POS Mediu).

La selectia si prioritizarea subproiectelor etapei a II-a a Proiectului se va tine cont de Master Planurile regionale privind infrastructura de apa/apa uzata si se vor corela cu acestea utilizand criteriile de selectie din prima etapa a proiectului. De asemenea se va face analiza cu unitatile administrativ teritoriale precum si cu Ministerul Mediului si Padurilor.

Etapa a II-a a Proiectului se estimeaza a fi implementata in perioada 2010 – 2014.

Valoare totala: 232,9 milioane Euro, din care:

 • BDCE - 179,9 milioane Euro
 • Buget de Stat - 8,0 milioane Euro
 • Autoritati Locale - 45,0 milioane Euro

Valoarea totala a etapei a doua a Proiectului se majoreaza cu valoarea taxelor si impozitelor aferente acesteia, datorate si platibile pe teritoriul Romaniei.

In vederea selectarii localitatilor care vor beneficia de investitii in etapa a II-a a Proiectului, astfel incat procesul de selectie sa fie in concordanta cu cel agreat de Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, se vor intreprinde urmatoarele actiuni:

 • solicitare la consiliile judetene de date referitoare la identificarea situatiei existente si necesare in domeniul apei/apei uzate, situatie care trebuie intocmita de autoritatile locale impreuna cu operatorii de apa;
 • colectarea si analiza informatiilor solicitate de la consiliile judetene;
 • intocmirea listei cu propuneri preliminare de subproiecte la nivel de judet;
 • analiza in teritoriu impreuna cu consiliile judetene si locale, precum si cu reprezentanti ai altor institutii centrale si locale implicate (Agentii Regionale si Locale de Protectia Mediulu, Asociatia Romana a Apei, Filiale Locale ale Administratiei Nationale “Apele Romane”, operatorii regionali, etc) in vederea prioritizarii subproiectelor in concordata cu criteriile din prima etapa si posibilitatea de cofinantare a unitatatilor administrativ teritoriale.
 • analiza posibilitatilor de dezvoltare a zonelor turistice;
 • identificarea investitiilor finantate prin alte programe, pentru evitarea dublei finantari,;
 • realizarea unei evaluari preliminare a costurilor;
 • analizarea posibilitatii de alimentare cu apa pentru mai multe localitati din aceeasi sursa;
 • analizarea posibilitatii colectarii si epurarii apelor uzate din mai multe localitati la aceeasi statie de epurare;
 • analizarea posibilitatii integrarii investitiilor propuse in infrastructura existenta.

Dupa intocmirea listelor de subproiecte la nivel de judet, se va intocmi lista cu subproiecte la nivel de proiect care se va conveni cu Ministerul Mediului si Padurilor si Ministerul Finantelor Publice. Lista cu propunerile de proiecte si anexele necesare, conform metodologiei agreate de banca in prima etapa, se transmit in draft la BDCE pentru analiza. Dupa analiza acestora de BDCE se va transmite solicitarea oficiala MEF-MDRT-MAE de incepere a negocierii, solicitare care se aproba in bordul BDCE. Dupa aprobarea in bordul BDCE a inceperii negocierii se trece la negocierea acordului de imprumut. Dupa negociere acordului de imprumut urmeaza aprobarea raportului de negociere de BDCE si Guvernul Romaniei si ratificarea acestuia prin lege.

Persoane de contact:

Nume: CONSTANTA PANA, Director U.C.P.
Telefon: 0372 114 513
E-mail: constanta.pana@mdrt.ro

(actualizat: 06-07-2010)

Fişiere ataşate

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864