închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Dezvoltare teritoriala » Amenajarea teritoriului » Cadrul legislativ

Cadrul legislativ

ACTE NORMATIVE

 • ORDONANT√ Nr. 27 / 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • LEGE Nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul (forma actualizata 2007)
 • LEGE Nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • LEGE Nr. 168 / 2007 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 18/2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • LEGE Nr. 289 / 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 350 / 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • LEGE Nr. 464 / 2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 69/2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • HOTÃRÂRE Nr. 932 / 2007 pentru aprobarea Metodologiei privind finantarea de la bugetul de stat a hãrtilor de risc natural pentru cutremure si alunecãri de teren
 • HOTÃRÂRE Nr. 26 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind dobândirea dreptului de semnãturã pentru documentatiile de amenajare a teritoriului si de urbanism si a Regulamentului referitor la organizarea si functionarea Registrului Urbanistilor din România 
 • HOTÃRÂRE Nr. 447 / 2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare si continutul hãrtilor de risc natural la alunecãri de teren si inundatii
 • HOTÃRÂRE Nr. 382 / 2003 privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele cu riscuri naturale; privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si urbanism pentru zonele cu riscuri naturale.
 • HOTÃRÂRE Nr. 525 / 1996 Republicatã pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism
 • ORDONANTA Nr. 18 / 2007 pentru modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • ORDONANTÃ Nr. 69 / 2004 pentru completarea art. 38 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul
 • ORDIN Nr. 6 / 2003 privind mãsuri pentru respectarea disciplinei în domeniul urbanismului si amenajãrii teritoriului în scopul asigurãrii fluidizãrii traficului si a sigurantei circulatiei pe drumurile publice de interes national si judetean
 • ORDIN Nr. 293 / 2006 pentru aprobarea modelului si continutului Legitimatiei de control destinate utilizãrii în activitatea de control al statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, precum si cu privire la aplicarea unitarã a prevederilor legale în domeniul calitãtii în constructii
 • DECRET Nr. 488 / 2001 pentru promulgarea Legii privind amenajarea teritoriului si urbanismul

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE

(actualizat: 13-01-2010)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864