închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Dezvoltare teritoriala » Amenajarea teritoriului » Amenajarea teritoriului in context national

AMENAJAREA TERITORIULUI IN CONTEXT NATIONAL

Conceptul de amenajare a teritoriului în România este racordat la principalele documente europene din acest domeniu. Acesta se concretizează prin studii, planuri, programe si proiecte care armonizează la nivel teritorial   politicile economice, sociale, ecologice si culturale în vederea asigurării dezvoltării durabile în profil spatial a diferitelor zone ale tării.

În România, activitãtile de amenajare teritoriului si de urbanism se desfãsoarã conform Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificãrile ulterioare, care stabileste ca obiective ale amenajãrii teritoriului: dezvoltarea economicã si socialã echilibratã a regiunilor si zonelor, cu respectarea specificului acestora, îmbunãtãtirea calitãtii vietii oamenilor si colectivitãtilor umane, gestionarea responsabilã a resurselor naturale si protectia mediului, utilizarea rationalã a teritoriului. Conform Legii 350/2001 activitatea de amenajare a teritoriului se exercită pe întreg teritoriul României pe baza principiului ierarhizării, coeziunii si integrării spatiale la nivel national, regional, judetean, orăsenesc si comunal, creând cadrul adecvat pentru dezvoltarea echilibrată si utilizarea ratională a teritoriului precum si gestionarea responsabilă a resurselor naturale si protectia mediului.

Atributiile  administratiei publice centrale în domeniul amenajării teritoriului
Activitatea în domeniu la nivel national este coordonată de către Guvern, care stabileste în raport cu continutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale. Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajării teritoriului, având următoarele atributii:

 • asigură elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului National – PATN;
 • asigură elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Regional – PATR –  care fundamentează dezvoltarea regională;
 • asigură colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al amenajării teritoriului si a programelor strategice sectoriale;
 • asigură colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regională, consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmărirea modului în care se aplică programele guvernamentale si liniile directoare în domeniul amenajării teritoriului la nivel regional, judetean si local;
 • asigură avizarea documentatiilor de amenajare a teritoriului, potrivit competentelor stabilite prin lege.

Atributiile administratiei publice judetene în domeniul amenajării teritoriului
Consiliul judetean
are urmatoarele atributii in acest domeniu:

 • coordonează activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judetean, conform legii si stabileste orientările generale privind amenajarea teritoriului, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului;
 • coordonează activitatea de amenajare a teritoriului la nivel judetean, conform legii si stabileste orientările generale privind amenajarea teritoriului, pe baza planurilor de amenajare a teritoriului. În acest scop, consiliul judetean coordonează activitatea consiliilor locale si le acordă asistentă tehnică de specialitate;
 • asigură preluarea prevederilor cuprinse în planurile de amenajare a teritoriului national, regional si zonal în cadrul documentatiilor de amenajare a teritoriului pentru teritoriile administrative ale localitătilor din judet;
 • asigură elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean, a planurilor zonale de amenajare a teritoriului care sunt de interes judetean si le aprobă conform prevederilor legii.

Atributiile administratiei publice locale în domeniul amenajării teritoriului
Consiliul local
asigură respectarea prevederilor cuprinse în documentatiile de amenajare a teritoriului aprobate. În îndeplinirea atributiilor sale în domeniul amenajării teritoriului, consiliul local utilizează informatii din toate domeniile de activitate economico-socială.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864