închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Transparenta » Consultari publice
 • Proiect de LEGE privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a constructiilor (09-09-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Regulamentului cadru privind amplasarea mijloacelor de publicitate (09-09-2010)
 • Proiect de act normativ - LEGEA TURISMULUI (28-07-2010)
 • Proiect de ORDIN pentru modificarea Anexei la Ordinul MLPTL nr. 550/2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice "Îndrumator pentru atestarea auditorilor energetici pentru cladiri si instalatiile aferente" (08-06-2010)
 • Proiect de ORDIN privind modificarea Reglementarii tehnice "Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor, indicativ C 107-2005” aprobata prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2055/2005 (07-06-2010)
 • Proiect de LEGE privind reabilitarea termica a cladirilor de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala (07-06-2010)
 • Proiect de LEGE privind preluarea Centrului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Protectia Constructiilor la Actiuni Seismice si Alunecari de Teren - CNRRS, aflat în subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului de catre Institutul National de Cercetare - Dezvoltare în Constructii, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila „URBAN-INCERC” aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, prin procedura comasarii prin absorbtie (07-06-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata (07-06-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investitii finantate din fonduri publice (07-06-2010)
 • Proiect de HOTARARE privind recunoasterea Asociatiei “Comisia Nationala Comportarea in situ a Constructiilor” ca fiind de utilitate publica (01-06-2010)
 • Proiect de HOTARARE pentru aprobarea Programului ”Reabilitare si modernizare – 10.000 km Drumuri de interes judetean si Drumuri de interes local”, implementat de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, în perioada 2010 - 2013 (27-05-2010)
 • Proiect de LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a turismului "Schi în România" (27-05-2010)
 • ANUNT PUBLIC referitor la disponibilizarea proiectului Strategiei Nationale de Management al Riscului la Inundatii pe termen mediu si lung si la finalizarea Raportului de Mediu (02-03-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrari Publice de Interes National ai Locuinte (18-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes judetean si de interes local clasate, alimentarea cu apa precum si canalizarea si epurarea apelor uzate la sate si în unitatile administrative - teritoriale unde exista resurse turistice de interes national (18-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea Programului de actiuni pe anul 2010 privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la cladirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (18-02-2010)
 • Proiect de ORDIN pentru aprobarea “Programului de actiuni pe anul 2010 privind executarea ai dupa caz, expertizarea tehnica si proiectarea unor lucrari de interventie în prima urgenta la constructii vulnerabile si care prezinta pericol public” (18-02-2010)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea si completarea Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2006 (18-02-2010)
 • Proiect de ORDONANTA pentru modificarea Legii nr.152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte (18-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si bancilor de date urbane, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 521/1997 (18-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea elaborarii si/sau actualizarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor locale de urbanism, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 525/1996 (18-02-2010)
 • Proiect de HOTARÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând programele si proiectele de investitii în turism si a surselor de finantare a documentatiilor tehnice si a lucrarilor de executie a programelor si obiectivelor de investitii în turism (18-02-2010)

Subsectiuni

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864