închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Letís Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Dezvoltare teritoriala » Prezentare general„ a domeniului

PREZENTAREA CONCEPTULUI DE DEZVOLTARE TERITORIALA

Dezvoltarea teritorialã este procesul de transformare a geografiei teritoriilor locuite (elemente fizice: infrastructurã, peisaj, orase, dar si structura teritorialã si distributia geograficã a populatiei si activitãtilor umane). Dezvoltarea teritorialã este un concept comprehensiv folosit, de asemenea, ca obiectiv al politicilor publice: nu se urmãreste numai cresterea economicã în regiunile respective, ci si durabilitatea, cu aspectele sale economice, sociale, de mediu si culturale. În actualul context european caracterizat de rate de crestere scãzute si dezechilibre regionale accentuate, dezvoltarea teritorialã a devenit o prioritate generalã în vederea îmbunãtãtirii serviciilor si gradului de ocupare si în vederea reducerii dezechilibrelor teritoriale.

La nivelul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, atributiile în domeniile amenajãrii teritoriul, urbanismului si habitatului revin Directiei Generale Dezvoltare Teritorialã. Activitãtile derulate urmãresc dezvoltarea durabilã, echilibratã a teritoriului national, întãrirea coeziunii economice, sociale si teritoriale, cresterea policentricã echilibratã a asezãrilor umane, protejarea si promovarea patrimoniului national, precum si cresterea calitãtii locuirii în cadrul asezãrilor umane.

O serie de termeni si expresii din domeniul dezvoltãrii teritoriale sunt explicati în ­glosarele urmãtoare:

Contacte

 • Registraturã
  Strada Apolodor, nr.17, latura Nord, sector 5, Bucuresti 050741
 • Birouri
  Blvd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Bucuresti 
 • Secretariat
  Etajul 2 (aripa Dinicu Golescu), camera 19
  Tel./fax: 0372 114 587
 • Director General
  Anca GINAVAR
  E-mail: anca.ginavar@mdrl.ro 
 • Sef Serviciu, Serviciul amenajarea teritoriului
  Alexandru ANTAL
  E-mail: alexandru.antal@mdrl.ro
 • Sef Serviciu, Serviciul strategie si  cooperare teritorialã
  Teofil GHERCA
  E-mail: teofil.gherca@mdrl.ro
 • Sef serviciu, Serviciul urbanism, dezvoltare localã si habitat
  Bogdan SUDITU
  E-mail: bogdan.suditu@mdrl.ro
 • Sef Serviciu, Serviciul coordonare programe gestiunea localitãtilor
  Mihaela ROGOZ
  E-mail: mihaela.rogoz@mdrl.ro

Institutiile aflate în subordinea, în coordonarea sau sub autoritatea MDRL

 • Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Urbanism si Amenajarea Teritoriului - URBANPROIECT - www.incdurban.ro
 • Centrul de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului - CDCAS - www.cdcas.ro

Asociatii profesionale cu care MDRL colaboreaza in domeniul dezvoltarii urbane

(actualizat: 18-08-2009)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864