închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

  • Printează această pagină
  • Măreste dimensiunea textului
  • Micşorează dimensiunea textului
Constructii » Siguranta post-seism a cladirilor » Programe de prevenire a riscului seismic

Prezentarea Programelor privind reducerea riscului seismic - actiune de interes national

În cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei, se deruleazã trei programe de consolidare a clãdirilor.
Programele anuale se elaboreazã de Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei pe baza prioritãtilor stabilite de consiliile judetene/Consiliul General al municipiului Bucuresti si avizate de comitetele judetene pentru situatii de urgentã.

În ceea ce priveste programul de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate, România este singura tarã din lume cu risc seismic, în care statul s-a implicat în punerea în sigurantã a fondului vechi construit, proprietate privatã, prin alocarea de sume de la bugetul de stat pentru proiectarea si executia lucrãrilor de consolidare a clãdirilor de locuit multietajate încadrate în clasa I de risc seismic si care prezintã pericol public.

Programul de interventii în primã urgentã la constructii vulnerabile si care prezintã pericol public are ca scop înlãturarea pericolului de prãbusire a unor elemente de constructii precum si limitarea efectelor alunecãrilor de teren. În program sunt incluse constructii de importantã deosebitã, cu valoare de monument istoric (spre exemplu: clãdiri din domeniul sãnãtãtii, scoli, sedii ale primãriilor), care sunt supuse si altor riscuri precum, alunecãri de teren ce pot afecta unele comunitãti urbane. Finantarea acestui program se face din veniturile proprii ale Ministerului Dezvoltãrii Regionale si Locuintei.

Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitãtilor naturale si pregãtirea pentru situatii de urgentã” - Componenta B – Reducerea Riscului Seismic are un caracter multi-sectorial si este un proiect ex-ante, fiind o premierã în ceea ce priveste adoptarea unei abordãri strategice orientate spre actiuni de prevenire si atenuare a efectelor calamitãtilor naturale si întãrirea capacitãtii institutionale si tehnice pentru managementul situatiilor de crizã în cazul producerii unor astfel de calamitãti.
  • Programul de actiuni pe anul 2010 privind proiectarea si executia lucrarilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic la cladirile de locuit multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic si care prezinta pericol public (actualizat: 11-05-2010)

(actualizat: 11-05-2010)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864