închide
Numele Dumneavoastră
Adresa de email a destinatarului
Mesajul ataşat
 
Vizitatori de la lansare: 16777215 Română | English

Let’s Do It, Romania!

 • Printează această pagină
 • Măreste dimensiunea textului
 • Micşorează dimensiunea textului
Dezvoltare teritoriala » Urbanism, Dezvoltare locala si Habitat

DEZVOLTARE LOCALA SI URBANISM - PREZENTAREA DOMENIULUI

Urbanismul are ca principal scop stimularea evolutiei complexe a localitãtilor, prin elaborarea si implementarea unor strategii de dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung. Activitatea de urbanism cuprinde toate localitãtile tãrii, organizate în retea, pe baza ierarhizãrii si distributiei echilibrate a acestora în teritoriu. Urbanismul urmãreste stabilirea directiilor dezvoltãrii spatiale a localitãtilor urbane si rurale, în acord cu potentialul acestora si cu aspiratiile locuitorilor.

Activitatea de urbanism în România se desfãsoarã în principal pe baza Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul cu modificãrile si completãrile ulterioare, a HG 525/1995 pentru aprobarea regulamentului general de urbanism republicatã si a Codului Civil.

Atributiile administratiei centrale în domeniul urbanismului
Activitatea în domeniu la nivel national este coordonatã de cãtre Guvern, care stabileste în raport cu continutul Programului de Guvernare, programe prioritare, linii directoare si politici sectoriale. Ministerul Dezvoltãrii Regionale si Locuintei este organul specializat al Guvernului în domeniul amenajãrii teritoriului si al urbanismului, având în aceastã calitate urmãtoarele atributii principale:

 • elaborarea Regulamentul general de urbanism;
 • avizarea proiectelor de acte normative referitoare la activitatea de urbanism;
 • colaborarea cu ministerele, precum si cu celelalte organe ale administratiei publice centrale, pentru fundamentarea, din punct de vedere al urbanismului, a programelor strategice sectoriale;
 • colaborarea cu consiliile pentru dezvoltare regionalã, consiliile judetene si consiliile locale, precum si urmãrirea modului în care se aplicã programele guvernamentale si liniile directoare în domeniul urbanismului la nivel regional, judetean si local;
 • avizarea documentatiilor de urbanism, potrivit competentelor stabilite prin lege.


Atributiile administratiei publice judetene în domeniul urbanismului
Consiliul judetean
 are urmatoarele atributii in acest domeniu:

 • coordoneazã activitatea de urbanism la nivel judetean, conform legii;
 • stabileste orientãrile generale privind organizarea si dezvoltarea urbanisticã a localitãtilor, pe baza planurilor de urbanism;
 • coordoneazã activitatea consiliilor locale si le acordã asistentã tehnicã de specialitate;
 • asigurã preluarea prevederilor cuprinse în cadrul documentatiilor de urbanism pentru teritoriile administrative ale localitãtilor din judet.


Atributiile administratiei publice locale în domeniul urbanismului
Consiliul local
are urmatoarele atributii in acest domeniu:

 • coordoneazã si rãspunde de întreaga activitate de urbanism desfãsuratã pe teritoriul unitãtii administrativ-teritoriale si asigurã respectarea prevederilor cuprinse în documentatiile de urbanism aprobate, pentru realizarea programului de dezvoltare urbanisticã a localitãtilor componente ale comunei sau orasului;
 • coopereazã cu consiliul judetean si este sprijinit de acesta în activitatea de urbanism;
 • coopereazã în procesul de întocmire a programului de dezvoltare urbanisticã a localitãtilor si cu institutii, agenti economici, organisme si organizatii nonguvernamentale de interes national, judetean sau local.

(actualizat: 03-09-2009)

Subsectiuni

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului | Str. Apolodor, nr. 17, Latura Nord, sector 5 | Tel: 037 211 14 09 | e-mail: info@mdrt.ro

Se recomanda utilizarea browser-ului Microsoft Internet Explorer 6 la o rezolutie minima de 1152x864