TRANSPARENTA Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTARÂRE pentru modificarea anexei la Hotarârea Guvernului nr. 1.688/2008 privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetarii prealabile în vederea declararii utilitatii publice pentru lucrarea de interes national „Magistrala 5 Drumul Taberei – Pantelimon, Tronsonul Drumul Taberei – Universitate”.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 29.05.2009.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail: ramona.lula@mdrl.ro; carmen.dumitriu@mdrl.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(29-05-2009)