TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională īn administraţia publică, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor aduce la cunoştinţa publicului textul proiectului de HOTARĀRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea si aprobarea documentatiilor tehnico-economice aferente investitiilor publice.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 19.09.2007.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti - Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul, Dialog Social şi Transparenţă carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro;   fax: 037 - 211.15.13.

Termenul limită pānă la care se pot trimite propuneri este 01.10.2007.

 

(19-09-2007)