TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala īn administratia publica, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea īn aplicare a Programului naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 166/2007 şi Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 216/2007.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 30.03.2009.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail: ramona.lula@mdrl.ro; carmen.dumitriu@mdrl.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este 09.04.2009.

(30-03-2009)