TRANSPARENTA Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de HOTARÂRE privind aprobarea Normelor metodologice pentru derularea Programului prioritar national pentru proiectarea si construirea de sedii pentru asezaminte culturale, în localitatile unde nu exista asemenea institutii, în mediul rural si mic urban, realizat prin Compania Nationala de Investitii "C.N.I." - S.A.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 06.09.2007.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social si Transparenta carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.15.13

Termenul limita pâna la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(06-09-2007)