TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1505/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 345 de obiective de investiţii din cadrul programului „38.000 de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 14.10.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail ramona.lula@mdlpl.ro; carmen.dumitriu@mdlpl.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(14-10-2008)