TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înțelegere între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuințelor și Ministerul Internelor și Afacerilor Regatului, din Olanda, în calitate de Autoritate de Management și Institutul Nicis, în calitate de Secretariat tehnic pentru programul Rețeaua Europeană de Cunoștințe în Urbanism (European Knowledge Urban Network) - EUKN.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 8.10.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul si Dialog Social, la adresele de e-mail: ramona.lula@mdlpl.ro; carmen.dumitriu@mdlpl.ro sau la numarul de fax 037.211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(08-10-2008)