TRANSPARENTA Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - OUG pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 46 din 28 august 2007 privind modul de alocare a fondurilor externe nerambursabile si a contributiei nationale în bugetul institutiilor implicate în gestionarea si utilizarea acestora, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana".

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 20.08.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social - alexandru.barbieru@mdlpl.ro; carmen.dumitriu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 3-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(20-08-2008)