TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor aduce la cunoştinţa publicului textul proiectului de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 573/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 05.09.2007.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti - Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul, Dialog Social şi Transparenţă  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro; fax: 037-211.15.13

Termenul limită până la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(05-09-2007)