TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala īn administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTĂRĀRE pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 722/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate īnchirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe şi a Hotărārii Guvernului nr. 995/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiţii din cadrul programului de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate īnchirierii, derulat prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 10.06.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social - alexandru.barbieru@mdlpl.ro; carmen.dumitriu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(10-06-2008)