TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala īn administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTĂRĀRE pentru completarea Anexei la Hotărārea Guvernului nr. 286/2008 privind aprobarea Programului de acţiuni pe anul 2008 pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile de locuit multietajate, īncadrate prin raport de expertiză tehnică īn clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 20.05.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social - alexandru.barbieru@mdlpl.ro; carmen.dumitriu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(20-05-2008)