TRANSPARENTA Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personala aprobat prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinului comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr. 166/2007 si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 216/2007.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 15.05.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social - alexandru.barbieru@mdlpl.ro; carmen.dumitriu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(15-05-2008)