TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 28.02.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice şi Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social– carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; ana.georgescu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(28-02-2008)