TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ - HOTĂRÂRE pentru modificarea Anexei 2/292, la Hotărârea Guvernului nr. 1573/2004 pentru aprobarea Listei cuprinzând 410 obiective de investiţii din cadrul Programului "Construcţie de săli de sport” derulat prin intermediul Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I" – SA.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 27.02.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice şi Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social– carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; ana.georgescu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(27-02-2008)