TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administraţia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de act normativ- HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investii „Sala polivalenta 4000 locuri”, str. Mihai Viteazu, Municipiul Piatra Neamţ, Judetul Neamt”.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 05.02.2008.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice şi Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social si Transparenta  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; anda.duciac@mdlpl.ro fax: 037 - 211.14.98.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(05-02-2008)