TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice şi Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de HOTARARE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Sala de Sport - 1500 locuri” str. Alexandru Sahia, nr. 1, Municipiul Calarasi, Judetul Calarasi.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 05.12.2007.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice şi Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social si Transparenta  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; daniela.rotaru@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(05-12-2007)