TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de HOTARARE pentru aprobarea listei cuprinzand 2 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici, din cadrul programului „Sali de sport”, derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.”- S.A.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 28.11.2007.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social si Transparenta – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; daniela.rotaru@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.>

(28-11-2007)