TRANSPARENTA Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de ORDONANTA DE URGENTA pentru  completarea destinatiei unor parti din imobilele situate in municipiul Bucuresti.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 28.11.2007.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social si Transparenta  carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; daniela.rotaru@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.14.98

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(28-11-2007)