TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor aduce la cunoştinţa publicului textul proiectului de HOTARARE privind finanţarea din bugetul Ministerului Dezvoltării , Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a Programului multianual “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor administraţiei publice locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 –2013”.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 23.11.2007.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti - Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul, Dialog Social şi Transparenţă  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; daniela.rotaru@mdlpl.ro;   fax: 037 - 211.14.98

Termenul limita până la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(23-11-2007)