TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de HOTARARE pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 182/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investitii din cadrul programului "38.000 de locuinte pentru tineri, destinate închirierii", derulate prin intermediul Agentiei Nationale pentru Locuinte, cu modificãrile ulterioare, si a Hotãrârii Guvernului nr. 201/2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Locuinte pentru tineri, destinate închirierii, judetul Suceava, municipiul Suceava, cartier Burdujeni, strada Privighetorii, etapa II".

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 25.07.2007.

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social si Transparenta  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro;   fax: 021 - 301.15.13.

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(25-07-2007)