TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor aduce la cunoştinţa publicului textul proiectului de ORDIN COMUN pentru modificarea şi completarea ,,Regulamentului privind clasificarea şi încadrarea produselor pentru construcţii pe baza performanţelor de comportare la foc”, aprobat prin Ordinul comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.1822/2004 respectiv nr.394/2004.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 23.11.2007.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise doamnei Paulina Dragomirescu, e-mail: paulina.dragomirescu@mdlpl.ro, tel. 0752.196.035 sau pe adresa  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti - Direcţia pentru Relaţia cu Parlamentul, Dialog Social şi Transparenţă  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro;   fax: 037 - 211.15.13

Termenul limită până la care se pot trimite propuneri este 23.12.2007.

(23-11-2007)