TRANSPARENTA » Consultari publice

In temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor aduce la cunostinta publicului textul proiectului de HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Normelor metodologice  pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 25.10.2007

Observatiile si propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti - Directia pentru Relatia cu Parlamentul, Dialog Social si Transparenta  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro;   fax: 037 - 211.15.13

Termenul limita pana la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(25-10-2007)