TRANSPARENTA » Consultari publice

În temeiul art.6, alin.(1) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor aduce la cunoştinţa publicului textul proiectului de HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, bugetelor locale ale unor unităţi administrativ-teritoriale, pentru finanţarea acţiunilor privind reconstruirea / repararea unor case de locuit afectate de calamităţile naturale produse în judeţele Bacău, Galaţi, Vaslui şi Vrancea în luna septembrie 2007.

Proiectul de act normativ a fost publicat pe data de 23.10.2007.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa  Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti - Direcţia Relaţia cu Parlamentul şi Dialog Social  – carmen.dumitriu@mdlpl.ro; laila.ciogolea@mdlpl.ro; vlad.vasiloiu@mdlpl.ro; fax: 037 - 211.15.13.

Termenul limita până la care se pot trimite propuneri este cea de a 10-a zi de la data introducerii pe site a textului proiectului de act normativ.

(23-10-2007)